STANDARDNÍ PROPOZICE – MOTO

STANDARDNÍ PROPOZICE – MISTROVSTVÍ ČR SMS – MOTOCYKLOVÉ SPRINTY 2018

Úvodní ustanovení
Standardní propozice SMS pro motocyklové sprinty obsahují základní pravidla pro organizaci motocyklových sprintů v ČR.

1. Definice

1.1. Motocyklový sprint
Závod, který se odehrává na uzavřené trati mimo silniční provoz.

1.2. Trať
Rovná trať v délce 150 až 1000 metrů, s minimální šířkou 5 metrů pro jednu závodní dráhu.

1.3. Start
Startovní linie vymezující začátek měřeného úseku, kde se nachází motocykl bezprostředně před startem.

1.4. Cíl
Cílová linie znamenající konec měřeného úseku závodu.

1.5. Informační cedule
Veškerá sdělení, rozhodnutí, výsledkové listiny budou uveřejněny co nejdříve na informační tabuli.

1.6. Soutěžící
Jezdec – fyzická osoba, která musí vlastnit platný řidičský průkaz.

1.7. Doba trvání závodu
Závod začíná přejímkou a končí vyhlášením výsledků.

2. Vypsané Mistrovství ČR SMS a termíny závodů
Pro rok 2018 je v motocyklových sprintech vypsáno Mistrovství ČR SMS (MČR SMS), které se skládá z 10 závodu:
14.4.2018 – Příbram – letiště – Tuning Sport
12.5.2018 – Milovice – letiště – Tuning Sport
19.5.2018 – Trenčín – letiště – Tuning Sport
26.5.2018 – Kopřivnice – polygon – Tuning Sport
16.6.2018 – Hradec Králové – letiště – Tuning Sport
30.6.2018 – Jindřichův Hradec – letiště – JH Tuning
21.7.2018 – Milovice – letiště – Tuning Sport
11.8.2018 – Příbram – letiště – Tuning Sport
25.8.2018 – Kopřivnice – polygon – Tuning Sport
07.10.2018 – Autodrom Brno – vyhlášení Mistrovství ČR SMS

3. Hodnocení závodu
Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času.

4. Hodnocení Mistrovství ČR SMS
Do celkového hodnocení Mistrovství ČR se započítává maximálně 8 závodů s nejlepším výsledkem.
Bodové hodnocení za umístění v závodu:

– 1.místo – 20 bodů
– 2.místo – 15 bodů
– 3.místo – 12 bodů
– 4.místo – 10 bodů
– 5.místo – 8 bodů
– 6.místo – 6 bodů
– 7.místo – 4 body
– 8.místo – 3 body
– 9.místo – 2 body
– 10.místo – 1 bod

Pokud ve třídě odstartuje do závodu méně než 5 jezdců, přidělují se poloviční body.
Hodnocení MČR SMS se provádí v jednotlivých třídách.
Vítězem se stane jezdec, který získá nejvíce bodů.
V případě stejného počtu bodů rozhoduje, který jezdec má více 1., 2., 3., 4., 5. a dalších míst. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší součet časů.
Mistrem ČR SMS je vyhlášen jezdec ve třídě pokud startovalo a bodovalo během závodní sezóny v jednotlivé třídě minimálně 10 jezdců.
Pokud nebude tato podmínka splněna, je ve třídě vyhlášen vítěz třídy.
Pokud ve třídě nestartovalo a nebodovalo během závodní sezóny minimálně 5 jezdců, nevyhlašuje se ani vítěz třídy.
Pokud jezdec v závodě startuje s jiným motocyklem než v minulém závodě, ale ve stejné třídě, výsledky se v této třídě do celkového hodnocení započítávají.
Motocykl může startovat pouze v jedné třídě.
S jedním motocyklem mohou startovat maximálně 2 jezdci
Jezdec může startovat s více motocykly, ale v různých třídách.
Jezdec startuje po celou sezónu pod jedním jménem nebo přezdívkou a pokud chce změnu, musí písemně informovat SMS.

5. Motocykly

5.1. MČR SMS v motocyklových sprintech jsou motocykly rozděleny do těchto tříd:
– do 350 cm3
– do 600 cm3
– do 750 cm3
– do 1000 cm3
– nad 1000 cm3

6. Technické předpisy motocyklů
– musí mít vlastní technický průkaz
– musí mít platnou STK
– musí mít RZ nebo ZRZ
– při sprintu je možné použít závodní pneumatiky

7. Vklady
Pro účast v závodě se vybírá maximální vklad 200,- Kč.

8. Přejímka do závodu
V průběhu přejímky jsou přijímány vklady, přihlášky, přidělena startovní čísla a jsou kontrolovány ŘP, TP a závodní motocykl.
Soutěžící se musí k přejímce dostavit osobně. V případě neúčasti nebo pozdním příjezdu nebude soutěžící převzat do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS. Soutěžící musí mít předepsaným způsobem umístěno startovní číslo, v opačném případě nebude připuštěn do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS. Při podaném protestu na nedodrženou přejímku může být soutěžící v závodě i dodatečně diskvalifikován.

9. Technická kontrola
Po skončení závodu a vyvěšení předběžných výsledků, musí být závodní motocykly po dobu 30 minut v blízkosti závodní dráhy pro případ protestu.

10. Startovní čísla
Startovní čísla jsou soutěžícím přidělena na přejímce a jsou přidělována dle časových příchodů soutěžících. Každému soutěžícímu zůstává poprvé přidělené číslo po celou závodní sezónu.

11. Průběh závodu
Na start závodních jízd jsou připuštěny jen vozy s jezdci, které prošly přejímkou.
Start je pevný s motorem v chodu.
Cíl je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou linií. Po průjezdu cílovou linií je nutné okamžitě snížit rychlost.
Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu vteřiny.
Start se provádí pomocí semaforu nebo startérem.
Soutěžící nesmí předjíždět ostatní soutěžící před startem. Pokud se tak stane, bude ze závodu vyloučen nebo mu nebude výsledek započítán do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS.

12. Bezpečnostní vybavení jezdce
Během volných jízd a závodu je povinné používání ochranné přilby a brýlí nebo ochranné přilby se štítem.

13. Odpovědnost jezdce a pořadatele
Každý jezdec se zúčastňuje volných jízd a závodu na vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech.
SMS zastřešuje seriál Mistrovství ČR v motoristických sprintech, ale není pořadatelem jednotlivých závodů.
Pořadatelé jednotlivých závodů zabezpečují a zodpovídají za bezpečnost na trati i v prostorech pro diváky a závodníky.

14. Vyhlášení a ceny
Vyhlášení a předání cen proběhne po skončení závodu. Soutěžící nebo jeho pověřený zástupce se musí povinně zúčastnit slavnostního vyhlášení.

15. Protest
Protest se předává písemně řediteli závodu.
Současně s protestem je nutno složit poplatek ve výši 1.000,- Kč.
Při protestu na objem motoru činí poplatek 10.000,- Kč.
V případě neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
Protest současně s poplatkem musí být podán do 30 minut po uveřejnění předběžných výsledků.
V případě odmítnutí kontroly je jezdec diskvalifikován a výsledek se mu nezapočítává.
Protest na celkové pořadí ve třídách MČR SMS se podává písemně a to nejpozději do jeho celkového závěrečného vyhlášení.
O oprávněnosti protestů rozhoduje Výkonný výbor SMS.

16. Reklama, propagace a TV přenosy
Veškerá práva na reklamu a propagaci včetně TV přenosů jsou v prostoru celého závodiště během konání závodu v působnosti Výkonného výboru SMS.
Pro reklamu Výkonného výboru SMS nebo jeho partnerů je vyhrazena na levé a pravé straně závodního stroje plocha, každá o velikosti 25 cm2. V případě odmítnutí reklamy může jezdec v závodě MČR SMS startovat, pokud uhradí poplatek 1.000,- Kč.

17. Zabezpečení tratě
Pro zabezpečení trati motocyklového sprintu a prostorů pro diváky je pořadatel povinen provést taková opatření, aby v maximální míře zabránil jakékoliv škodě nebo zranění diváků.

Tyto Standardní propozice byly schváleny dne 9.3.2018 Výkonným výborem SMS a mohou se během závodní sezóny ještě upravovat.