STANDARDNÍ PROPOZICE – AUTO

STANDARDNÍ PROPOZICE – MISTROVSTVÍ ČR SMS – AUTOMOBILOVÉ SPRINTY 2018

Úvodní ustanovení
Standardní propozice SMS pro automobilové sprinty obsahují základní pravidla pro organizaci automobilových sprintů v ČR.

1. Definice

1.1. Automobilový sprint
Závod, který se odehrává na uzavřené trati mimo silniční provoz.

1.2. Trať
Rovná trať v délce 150 až 1000 metrů, s minimální šířkou 5 metrů pro jednu závodní dráhu.

1.3. Start
Startovní linie vymezující začátek měřeného úseku, kde se nachází vozidlo bezprostředně před startem.

1.4. Cíl
Cílová linie znamenající konec měřeného úseku závodu.

1.5. Informační cedule
Veškerá sdělení, rozhodnutí, výsledkové listiny budou uveřejněny co nejdříve na informační tabuli.

1.6. Soutěžící
Jezdec – fyzická osoba, která musí vlastnit platný řidičský průkaz.

1.7. Doba trvání závodu
Závod začíná přejímkou a končí vyhlášením výsledků.

2. Vypsané Mistrovství ČR SMS a termíny závodůPro rok 2018 je v automobilových sprintech vypsáno Mistrovství ČR SMS (MČR SMS), které se skládá z 15 závodů:

14.4.2018 – Příbram – letiště – Tuning Sport
21.4.2018 – Vyškov – letiště – Tuning Sport
12.5.2018 – Milovice – letiště – Tuning Sport
19.5.2018 – Panenský Týnec – letiště – Car Wars
19.5.2018 – Trenčín – letiště – Tuning Sport
26.5.2018 – Kopřivnice – polygon – Tuning Sport
16.6.2018 – Hradec Králové – letiště – Tuning Sport
30.6.2018 – Jindřichův Hradec – letiště – JH Tuning
14.7.2018 – Vyškov – letiště -Tuning Sport
21.7.2018 – Milovice – letiště – Tuning Sport
11.8.2018 – Příbram – letiště – Tuning Sport
18.8.2018 – Panenský Týnec – letiště – Car Wars
25.8.2018 – Kopřivnice – polygon – Tuning Sport
15.9.2018 – Vyškov – letiště – Tuning Sport
7.10.2018 – Autodrom Brno – vyhlášení Mistrovství ČR SMS

3. Hodnocení závodu

Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času.

4. Hodnocení Mistrovství ČR SMS

Do celkového hodnocení Mistrovství ČR se započítává maximálně 12 závodů s nejlepším výsledkem.
Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých závodech:
– 1.místo – 20 bodů
– 2.místo – 15 bodů
– 3.místo – 12 bodů
– 4.místo – 10 bodů
– 5.místo – 8 bodů
– 6.místo – 6 bodů
– 7.místo – 4 body
– 8.místo – 3 body
– 9.místo – 2 body
– 10.místo – 1 bod

Pokud v kategorii nebo třídě odstartuje do závodu méně než 5 jezdců, přidělují se poloviční body.
Hodnocení MČR se provede v kategoriích a třídách.
Vítězem se stane jezdec, který získá nejvíce bodů.
V případě stejného počtu bodů rozhoduje, který jezdec má více 1., 2., 3., 4., 5. a dalších míst. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší součet časů.
Mistrem ČR je vyhlášen jezdec v kategorii nebo třídě pokud startovalo a bodovalo během závodní sezóny v kategorii nebo třídě minimálně 15 jezdců.
Pokud nebude tato podmínka splněna, je v kategorii nebo třídě vyhlášen vítěz kategorie nebo vítěz třídy.
Pokud v kategorii nebo třídě nestartovalo a nebodovalo během závodní sezóny minimálně 5 jezdců, nevyhlašuje se ani vítěz kategorie nebo vítěz třídy.
Pokud jezdec v závodě MČR startuje s jiným vozem než v minulém závodě, ale ve stejné třídě, výsledky se v této třídě do celkového hodnocení započítávají.
Vozidlo může startovat pouze v jedné třídě.
S jedním vozidlem můžou startovat maximálně 2 jezdci.
Jezdec může startovat s více vozy, ale v různých třídách.
Jezdec startuje po celou sezónu pod jedním jménem nebo přezdívkou a pokud chce změnu, musí písemně informovat SMS.

5. Vozidla

5.1. V MČR v automobilových sprintech jsou vozidla rozděleny do dvou kategorií:
– Kategorie I – cestovní vozy
– Kategorie II – speciální vozy

5.2. Vozy kategorie I – cestovní vozy – jsou v závodech rozděleny do jednotlivých tříd:
– benzin do 1400 cm3
– benzin nad 1400 cm3 do 1600 cm3
– benzin nad 1600 cm3 do 2000 cm3
– benzin nad 2000 cm3 do 2500 cm3
– benzin nad 2500 cm3 do 3000 cm3
– benzin nad 3000 cm3 do 3500 cm3
– benzin nad 3500 cm3 do 4000 cm3
– benzin nad 4000 cm3
– benzin do 4000 cm3 4×4
– benzin nad 4000 cm3 4×4
– diesel do 2000 cm3
– diesel nad 2000 cm3 do 2500 cm3
– diesel nad 2500 cm3
– diesel do 2500 cm3 4×4
– diesel nad 2500 cm3 4×4
– elektro + hybridy
– veteráni do r.v. 1988 včetně
– vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P

5.3. Vozy kategorie I – cestovní vozy – jsou zařazeny do vypsaných tříd dle přepočtové tabulky objemu motoru:
– turbo, kompresor (počet nerozhoduje) –> objem x 1,7
– wankel –>objem x 1,5
– metylalkohol a H2O –> bez přepočtu
– dieselové motory s turbem –> bez přepočtu

5.4. Vozy kategorie II – speciální vozy – jsou v jednotlivých závodech rozděleny do následujících tříd:
– benzin do 2000 cm3
– benzin nad 2000 cm3
– diesel do 2000 cm3
– diesel nad 2000 cm3

Vozy kategorie II – speciální vozy – jsou zařazeny do vypsaných tříd dle přepočtové tabulky objemu motoru:
– turbo, kompresor (počet nerozhoduje) –>; objem x 1,7
– wankel –> objem x 1,5
– NOS – NITRO –> objem x 1,3
– metylalkohol, H2O –> bez přepočtu
– dieselové motory s turbem –> bez přepočtu

6. Technické předpisy

6.1. Vozy kategorie I.

– mohou použít jiné brzdy než sériové
– mohou mít libovolné ráfky kol
– mohou použít výhradně pneumatiky se vzorkem, s homologací pro silniční provoz, tak aby odpovídali platné technické kontrole vozu a nesmí použít závodní pneumatiky slick
– mohou použít jiné než sériové tlumiče a pružiny
– nosná konstrukce vozu nemůže být z trubkového rámu potaženého kompozitními nebo laminátovými díly
– je zakázáno jakýmkoliv způsobem zahřívat pneumatiky s použitím externích zařízení

6.2. Vozy kategorie II.
– povoleny veškeré úpravy, které nemají dopad na bezpečnost provozu vozidla

7. Vklady
Pro účast v závodě se vybírá maximální vklad 200,- Kč.

8. Přejímka do závodu
V průběhu přejímky jsou přijímány vklady, přihlášky, přidělena startovní čísla a jsou kontrolovány ŘP, TP a závodní vůz.
Soutěžící se musí k přejímce dostavit osobně. V případě neúčasti nebo pozdním příjezdu nebude soutěžící převzat do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS. Soutěžící musí mít předepsaným způsobem umístěno startovní číslo, v opačném případě nebude připuštěn do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS. Při podaném protestu na nedodrženou přejímku může být soutěžící v závodě i dodatečně diskvalifikován.

9. Technická kontrola
Po skončení závodu a vyvěšení předběžných výsledků, musí být závodní vozidla po dobu 30 minut v blízkosti závodní dráhy pro případ protestu.

10. Startovní čísla
Startovní čísla jsou soutěžícím přidělena na přejímce a jsou přidělována dle časových příchodů soutěžících. Každému soutěžícímu zůstává poprvé přidělené číslo po celou závodní sezónu.

11. Průběh závodu
Na start závodních jízd jsou připuštěny jen vozy s jezdci, které prošly přejímkou.
Start je pevný s motorem v chodu.
Cíl je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou linií. Po průjezdu cílovou linií je nutné okamžitě snížit rychlost.
Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu vteřiny.
Start se provádí pomocí semaforu nebo startérem.
Soutěžící nesmí předjíždět ostatní soutěžící před startem. Pokud se tak stane, bude ze závodu vyloučen nebo mu nebude výsledek započítán do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS.

12. Bezpečnostní vybavení jezdce
Během volných jízd a závodu je povinné používání bezpečnostních pásů a doporučeno používání ochranné přilby.

13. Odpovědnost jezdce a pořadatele
Každý jezdec se zúčastňuje volných jízd a závodu na vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech. SMS zastřešuje seriál Mistrovství ČR v motoristických sprintech, ale není pořadatelem jednotlivých závodů. Pořadatelé jednotlivých závodů zabezpečují a zodpovídají za bezpečnost na trati i v prostorech pro diváky a závodníky.

14. Vyhlášení a ceny
Vyhlášení a předání cen proběhne po skončení závodu. Soutěžící nebo jeho pověřený zástupce se musí povinně zúčastnit slavnostního vyhlášení.

15. Protest
Protest se předává písemně řediteli závodu.
Současně s protestem je nutno složit poplatek ve výši 1.000,- Kč.
Při protestu na objem motoru činí poplatek 10.000,- Kč.
V případě neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
Protest současně s poplatkem musí být podán do 30 minut po uveřejnění předběžných výsledků.
V případě odmítnutí kontroly je jezdec diskvalifikován a výsledek se mu nezapočítává.
Protest na celkové pořadí ve třídách a kategoriích MČR se podává písemně a to nejpozději do jeho celkového závěrečného vyhlášení.
O oprávněnosti protestů rozhoduje Výkonný výbor SMS.

16. Reklama, propagace a TV přenosy
Veškerá práva na reklamu a propagaci včetně TV přenosů jsou v prostoru celého závodiště během konání závodu v působnosti Výkonného výboru SMS.
Pro reklamu Výkonného výboru SMS nebo jeho partnerů je vyhrazena na levé a pravé straně závodního stroje plocha, každá o velikosti 10 dm2. V případě odmítnutí reklamy může jezdec v závodě MČR startovat, pokud uhradí poplatek 1.000,- Kč.

17. Zabezpečení tratě
Pro zabezpečení trati automobilového sprintu a prostorů pro diváky je pořadatel povinen provést taková opatření, aby v maximální míře zabránil jakékoliv škodě nebo zranění diváků.

Tyto Standardní propozice byly schváleny dne 9.3.2018 Výkonným výborem SMS a mohou se během závodní sezóny ještě upravovat.