STANDARDNÍ PROPOZICE – AUTO

STANDARDNÍ PROPOZICE – MISTROVSTVÍ ČR – AUTOMOBILOVÉ SPRINTY 2024

Úvodní ustanovení

Standardní propozice Mistrovství ČR pro automobilové sprinty obsahují základní pravidla pro organizaci automobilových sprintů v ČR.

1. Definice

1.1. Automobilový sprint

Závod, který se odehrává na uzavřené trati mimo silniční provoz.

1.2. Předpisy pro trať

Rovná trať v minimální délce 250 metrů, s minimální šířkou 5 metrů pro jednu závodní dráhu. Pokud není dodržena minimální bezpečná vzdálenost 10 metrů z každé strany podél závodních drah a ohraničena ploty, musí být prostor pro diváky od drah oddělen svodidly.

1.3. Start

Startovní linie vymezující začátek měřeného úseku, kde se nachází vozidlo bezprostředně před startem.

1.4. Cíl

Cílová linie znamenající konec měřeného úseku závodu.

1.5. Informační cedule

Veškerá sdělení, rozhodnutí, výsledkové listiny budou uveřejněny co nejdříve na informační tabuli.

1.6. Soutěžící

Mistrovství ČR se mohou zúčastnit jezdci s platnou národní nebo mezinárodní licencí vydanou AS AČR. Podniku se mohou zúčastnit i jezdci s jinou licencí (jednorázová nebo jiných států) nebo s ŘP, pokud splňují i ostatní zbývající podmínky pro účast, nebudou však bodovat do celkového hodnocení MČR.

1.7. Přejímky a start závodu

Závod začíná přejímkou a končí vyhlášením výsledků. Pokud není uvedeno jinak, přejímky začínají vždy v 10,00 a končí ve 13,00. Závod začíná ve 1400. U dvojzávodu se přejímky konají od 9,00 do 11,00 a od 13,00 do 14,00. Závody pak začínají v 11,00 a 14,00.

2. Vypsané Mistrovství ČR a termíny závodů

Pro rok 2024 je v automobilových sprintech vypsáno Mistrovství ČR, které se skládá z 8 závodů:

11.5.2024 – MČR – RACING SHOW I. – letiště Milovice (dvojzávod)

 6.7.2024 – MČR – RACING SHOW II. – letiště Milovice (dvojzávod)

21.9.2024 – MČR – RACING SHOW III. – letiště Milovice (dvojzávod)

28.9.2024 – MČR – THE MOST CLASSIC – Autodrom Most

3. Hodnocení závodu

3.1.Hodnocení jednotlivých závodů se provede ve vypsaných kategoriích a třídách. Každý závod se skládá ze tří až pěti jízd. Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času. Měření času se provádí s přesností na setiny sekundy.

3.2. Body v kategoriích a třídách se přidělují následovně:

Místo12345678910
Body20151210864321


Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času.

4. Klasifikace Mistrovství ČR

4.1.Hodnocení v jednotlivých kategoriích a v objemových třídách se provede podle součtu započitatelných bodů v jednotlivých závodech.
Mistr ČR bude vyhlášen v jednotlivých kategoriích za předpokladu, že v této kategorii startovalo nejméně 8 jezdců ve dvou podnicích. V jednotlivých objemových třídách bude vyhlášen Vítěz třídy za předpokladu, že v této třídě startovalo nejméně 5 jezdců ve dvou podnicích. Vítězem se stane jezdec, který získá ze započítaných podniků nejvíce bodů. První tři jezdci každé klasifikace, u které bude splněna podmínka o počtu jezdců, budou vyhlášeni při závěrečném vyhodnocení MČR.
V případě stejného počtu bodů rozhoduje, který jezdec má více 1., 2., 3., 4., 5. a dalších míst. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší součet časů ze závodů.

4.2. Počet započítaných závodů

Počet uskutečněných závodů345678910
Počet započítávaných závodů23445567


4.3. Pokud jezdec v závodě MČR startuje s jiným vozem než v minulém závodě, ale ve stejné třídě, výsledky se v této třídě do celkového hodnocení započítávají.
Vozidlo může startovat pouze v jedné třídě.
S jedním vozidlem můžou startovat maximálně 2 jezdci.
Jezdec může startovat maximálně s 2 vozy, ale v různých třídách.

5. Vypsané kategorie a třídy vozidel

5.1 V MČR v automobilových sprintech jsou vozidla rozdělena do dvou kategorií:

Kategorie I – cestovní vozy
Kategorie II – speciální vozy

5.2 Kategorie I – cestovní vozy – vypsané třídy

B1 – benzín do 1400 ccm
B2 – benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm
B3 – benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm
B4 – benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm
B5 – benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm
B6 – benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm
B7 – benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm
B8 – benzin nad 4000 ccm
B9 – benzin do 4000 ccm 4×4
B10 – benzin nad 4000 ccm 4×4
D1 – diesel do 2000 ccm
D2 – diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm
D3 – diesel nad 2500 ccm
D4 – diesel do 2500 ccm 4×4
D5 – diesel nad 2500 ccm 4×4
E1 – elektro + hybridy
H1 – do 4000 ccm – historické vozy do r. v. 1992 včetně

H2 – nad 4000 ccm – historické vozy do r. v. 1992 včetně
Z1 – vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P

5.3. Vozy kategorie I – cestovní vozy – jsou zařazeny do vypsaných tříd dle přepočtové tabulky objemu motoru:

– turbo, kompresor (počet nerozhoduje) –> objem x 1,7
– wankel –> objem x 1,5
– metylalkohol a H2O –> bez přepočtu
– dieselové motory s turbem –> bez přepočtu

5.4. Kategorie II – speciální vozy – vypsané třídy

S1 – benzin do 2000 ccm
S2 – benzin nad 2000 ccm
S3 – diesel do 2000 ccm
S4 – diesel nad 2000 ccm

5.5. Vozy kategorie II – speciální vozy – jsou zařazeny do vypsaných tříd dle přepočtové tabulky objemu motoru:

– turbo, kompresor (počet nerozhoduje) –> objem x 1,7
– wankel –> objem x 1,5
– NOS – NITRO –> objem x 1,3
– metylalkohol, H2O –> bez přepočtu
– dieselové motory s turbem –> bez přepočtu

6. Technické předpisy

6.1. Vozy kategorie I.

– musí mít vlastní technický průkaz
– musí mít platnou STK
– musí mít RZ nebo ZRZ
– musí mít všechny sedačky
– musí mít všechna okna v původním materiálovém provedení
– musí být použit motor odpovídajícímu vozu z výroby
– mohou být použity jiné silentbloky
– mohou mít přední kapotu, nárazníky a spojlery z jiného než původního materiálu
– karoserie vozu nesmí být mimo výměny povolených dílů jinak odlehčována
– mohou být přidány aerodynamické prvky a spojlery
– mohou mít libovolný výfuk a výfukové potrubí
– mohou použít libovolné turbodmychadlo
– mohou použít libovolné saní do motoru
– mohou použít přídavná chlazení
– nesmí použít NOS-NITRO ale mohou použít metylalkohol a H2O
– mohou použít jiné brzdy než sériové
– mohou mít libovolné ráfky kol
– mohou použít výhradně pneumatiky se vzorkem, s homologací pro silniční provoz, tak aby odpovídali platné technické kontrole vozu a nesmí použít závodní pneumatiky slick
– mohou použít jiné než sériové tlumiče a pružiny
– nosná konstrukce vozu nemůže být z trubkového rámu potaženého kompozitními nebo laminátovými díly
– je zakázáno jakýmkoliv způsobem zahřívat pneumatiky s použitím externích zařízení

6.2. Vozy kategorie II.


– povoleny veškeré úpravy, které nemají dopad na bezpečnost provozu vozidla

7. Přejímka do závodu

V průběhu přejímky jsou přijímány vklady, přihlášky, přidělena startovní čísla a jsou kontrolovány licence, ŘP, TP a závodní vůz.
Soutěžící se musí k přejímce dostavit osobně. V případě neúčasti nebo pozdním příjezdu nebude soutěžící převzat do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS.  Soutěžící musí mít předepsaným způsobem umístěno startovní číslo, v opačném případě nebude připuštěn do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS. Při podaném protestu na nedodrženou přejímku může být soutěžící v závodě i dodatečně diskvalifikován.

8. Technická kontrola


Po skončení závodu a vyvěšení předběžných výsledků, musí být závodní vozidla po dobu 30 minut v blízkosti závodní dráhy pro případ protestu.

9. Startovní čísla


Startovní čísla jsou soutěžícím přidělena na přejímce a jsou přidělována dle časových příchodů soutěžících. 

10. Průběh závodu

Na start závodních jízd jsou připuštěny jen vozy s jezdci, které prošly přejímkou.
Start je pevný s motorem v chodu.
Cíl je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou linií. Po průjezdu cílovou linií je nutné okamžitě snížit rychlost.
Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu vteřiny.
Start se provádí pomocí semaforu nebo startérem a může se startovat i se započtením reakčního času.

Soutěžící nesmí předjíždět ostatní soutěžící před startem. Pokud se tak stane, bude ze závodu vyloučen nebo mu nebude výsledek započítán do celkového pořadí Mistrovství ČR.

11. Bezpečnostní vybavení jezdce

Během závodu MČR je povinné používání bezpečnostních pásů, ochranné přilby, ústroje celého těla a pevných bot.

12. Odpovědnost jezdce a pořadatele

Každý jezdec se zúčastňuje volných jízd a závodu na vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech.
Komise sprintů zastřešuje seriál Mistrovství ČR v automobilových sprintech, ale není pořadatelem jednotlivých závodů.
Pořadatelé jednotlivých závodů zabezpečují a zodpovídají za bezpečnost na trati i v prostorech pro diváky a závodníky.

13. Vyhlášení a ceny

Vyhlášení a předání cen proběhne po skončení závodu. Soutěžící nebo jeho pověřený zástupce se musí povinně zúčastnit slavnostního vyhlášení.

14. Protest

Protest se předává písemně řediteli závodu.
Současně s protestem je nutno složit poplatek ve výši 5000,- Kč.
Při protestu na objem motoru činí poplatek 20000,- Kč.
V případě neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
Protest současně s poplatkem musí být podán do 30 minut po uveřejnění předběžných výsledků.
V případě odmítnutí kontroly je jezdec diskvalifikován a výsledek se mu nezapočítává.
Protest na celkové pořadí ve třídách a kategoriích MČR se podává písemně a to nejpozději do jeho celkového závěrečného vyhlášení.
O oprávněnosti protestů rozhoduje Komise sprintů.

15. Reklama, propagace a TV přenosy

Veškerá práva na reklamu a propagaci včetně TV přenosů jsou v prostoru celého závodiště během konání závodu v působnosti Komise sprintů.
Pro reklamu Komise sprintů nebo jeho partnerů je vyhrazena na levé a pravé straně závodního stroje plocha, každá o velikosti 100 cm2. V případě odmítnutí reklamy může jezdec v závodě MČR startovat, pokud uhradí poplatek 2000,- Kč.

16. Zabezpečení tratě

Pro zabezpečení trati automobilového sprintu a prostorů pro diváky je pořadatel povinen provést taková opatření, aby v maximální míře zabránil jakékoliv škodě nebo zranění diváků. Pokud není dodržena minimální bezpečná vzdálenost 10 metrů z každé strany podél závodních drah a ohraničena ploty, musí být prostor pro diváky od drah oddělen svodidly. Prostor pro diváky je maximálně v délce 30 metrů od startu.

Tyto Standardní propozice byly schváleny Komisí sprintů a mohou se během závodní sezóny ještě upravovat.