STANDARDNÍ PROPOZICE – AUTO

STANDARDNÍ PROPOZICE – MISTROVSTVÍ ČR SMS – AUTOMOBILOVÉ SPRINTY 2019

Úvodní ustanovení
Standardní propozice SMS pro automobilové sprinty obsahují základní pravidla pro organizaci automobilových sprintů v ČR.

1. Definice

1.1. Automobilový sprint
Závod, který se odehrává na uzavřené trati mimo silniční provoz.

1.2. Předpisy pro trať
Rovná trať v délce 150 až 500 metrů, s minimální šířkou 5 metrů pro jednu závodní dráhu. Pokud není dodržena minimální bezpečná vzdálenost 10 metrů z každé strany podél závodních drah a ohraničena ploty, musí být prostor pro diváky od drah oddělen svodidly.

1.3. Start
Startovní linie vymezující začátek měřeného úseku, kde se nachází vozidlo bezprostředně před startem.

1.4. Cíl
Cílová linie znamenající konec měřeného úseku závodu.

1.5. Informační cedule
Veškerá sdělení, rozhodnutí, výsledkové listiny budou uveřejněny co nejdříve na informační tabuli.

1.6. Soutěžící
Mistrovství ČR se mohou zúčastnit jezdci s platnou národní nebo mezinárodní licencí vydanou AS AČR. Podniku se mohou zúčastnit i jezdci s jinou licencí (jednorázová nebo jiných států), pokud splňují i ostatní zbývající podmínky pro účast, nebudou však bodovat v MČR.

1.7. Přejímky a doba trvání závodu
Závod začíná přejímkou a končí vyhlášením výsledků. Pokud není uvedeno jinak, přejímky začínají vždy v 11,00 a končí ve 13,00. Závod začíná ve 14,00.

2. Vypsané Mistrovství ČR SMS a termíny závodů

Pro rok 2019 je v automobilových sprintech vypsáno Mistrovství ČR SMS (MČR SMS), které se skládá z 5 závodů:

7.4.2019 – Autodrom Brno  – Tuning Sport
13.4.2019 – Příbram letiště Dlouhá Lhota – Tuning Sport
18.5.2019 – Panenský Týnec letiště – Car Wars
29.6.2019 – Jindřichův Hradec letiště – JH Tuning
17.8.2019 – Panenský Týnec letiště – Car Wars

3. Hodnocení závodu

3.1.Hodnocení jednotlivých závodů se provede ve vypsaných kategoriích a třídách. Každý závod se skládá ze tří až pěti jízd. Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času. Měření času se provádí s přesností na setiny sekundy.

3.2. Body v kategoriích a třídách se přidělují následovně:

Místo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Body 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1

Pokud v kategorii nebo třídě odstartuje do závodu méně než 5 jezdců, přidělují se poloviční body.
Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času.

4. Hodnocení Mistrovství ČR SMS

4.1.Hodnocení v jednotlivých kategoriích a v objemových třídách se provede podle součtu započitatelných bodů jednotlivých závodů.
Mistr ČR bude vyhlášen v jednotlivých kategoriích za předpokladu, že v této kategorii startovalo nejméně 15 jezdců ve dvou podnicích. V jednotlivých objemových třídách bude vyhlášen Vítěz třídy za předpokladu, že v této kategorii startovalo nejméně 5 jezdců ve dvou podnicích. Vítězem se stane jezdec, který získá ze započítaných podniků nejvíce bodů. První tři jezdci každé klasifikace, u které bude splněna podmínka o počtu jezdců, budou vyhlášeni při závěrečném vyhodnocení MČR.
V případě stejného počtu bodů rozhoduje, který jezdec má více 1., 2., 3., 4., 5. a dalších míst. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší součet časů ze společných závodů.

4.2. Počet započítaných závodů

Počet uskutečněných závodů3456789101112131415
Počet započítávaných závodů 2344556778899


4.3. Pokud jezdec v závodě MČR startuje s jiným vozem než v minulém závodě, ale ve stejné třídě, výsledky se v této třídě do celkového hodnocení započítávají.
Vozidlo může startovat pouze v jedné třídě.
S jedním vozidlem můžou startovat maximálně 2 jezdci.
Jezdec může startovat maximálně s 2 vozy, ale v různých třídách.

5. Vypsané kategorie a třídy vozidel

5.1 V MČR v automobilových sprintech jsou vozidla rozdělena do dvou kategorií:

Kategorie I – cestovní vozy
Kategorie II – speciální vozy

5.2 Kategorie I – cestovní vozy – vypsané třídy

B1 – benzín do 1400 ccm
B2 – benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm
B3 – benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm
B4 – benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm
B5 – benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm
B6 – benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm
B7 – benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm
B8 – benzin nad 4000 ccm
B9 – benzin do 4000 ccm 4×4
B10 – benzin nad 4000 ccm 4×4
D1 – diesel do 2000 ccm
D2 – diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm
D3 – diesel nad 2500 ccm
D4 – diesel do 2500 ccm 4×4
D5 – diesel nad 2500 ccm 4×4
E1 – elektro + hybridy
V1 – veteráni do r. v. 1989 včetně
Z1 – vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P

5.3. Vozy kategorie I – cestovní vozy – jsou zařazeny do vypsaných tříd dle přepočtové tabulky objemu motoru:
– turbo, kompresor (počet nerozhoduje) –> objem x 1,7
– wankel –> objem x 1,5
– metylalkohol a H2O –> bez přepočtu
– dieselové motory s turbem –> bez přepočtu

5.4. Kategorie II – speciální vozy – vypsané třídy

S1 – benzin do 2000 ccm
S2 – benzin nad 2000 ccm
S3 – diesel do 2000 ccm
S4 – diesel nad 2000 ccm

5.5. Vozy kategorie II – speciální vozy – jsou zařazeny do vypsaných tříd dle přepočtové tabulky objemu motoru:
– turbo, kompresor (počet nerozhoduje) –> objem x 1,7
– wankel –> objem x 1,5
– NOS – NITRO –> objem x 1,3
– metylalkohol, H2O –> bez přepočtu
– dieselové motory s turbem –> bez přepočtu

6. Technické předpisy

6.1. Vozy kategorie I.
– musí mít vlastní technický průkaz
– musí mít platnou STK
– musí mít RZ nebo ZRZ
– musí mít všechny sedačky
– musí mít všechna okna v původním materiálovém provedení
– musí být použit motor odpovídajícímu vozu z výroby
– mohou být použity jiné silentbloky
– mohou mít přední kapotu, nárazníky a spojlery z jiného než původního materiálu
– karoserie vozu nesmí být mimo výměny povolených dílů jinak odlehčována
– mohou být přidány aerodynamické prvky a spojlery
– mohou mít libovolný výfuk a výfukové potrubí
– mohou použít libovolné turbodmychadlo
– mohou použít libovolné saní do motoru
– mohou použít přídavná chlazení
– nesmí použít NOS-NITRO a závodní palivo, ale mohou použít metylalkohol a H2O
– mohou použít jiné brzdy než sériové
– mohou mít libovolné ráfky kol

– mohou použít výhradně pneumatiky se vzorkem, s homologací pro silniční provoz, tak aby odpovídali platné technické kontrole vozu a nesmí použít závodní pneumatiky slick
– mohou použít jiné než sériové tlumiče a pružiny
– nosná konstrukce vozu nemůže být z trubkového rámu potaženého kompozitními nebo laminátovými díly

– je zakázáno jakýmkoliv způsobem zahřívat pneumatiky s použitím externích zařízení

6.2. Vozy kategorie II.
– povoleny veškeré úpravy, které nemají dopad na bezpečnost provozu vozidla

7. Přejímka do závodu
V průběhu přejímky jsou přijímány vklady, přihlášky, přidělena startovní čísla a jsou kontrolovány ŘP, TP a závodní vůz.
Soutěžící se musí k přejímce dostavit osobně. V případě neúčasti nebo pozdním příjezdu nebude soutěžící převzat do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS.  Soutěžící musí mít předepsaným způsobem umístěno startovní číslo, v opačném případě nebude připuštěn do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS. Při podaném protestu na nedodrženou přejímku může být soutěžící v závodě i dodatečně diskvalifikován.

8. Technická kontrola
Po skončení závodu a vyvěšení předběžných výsledků, musí být závodní vozidla po dobu 30 minut v blízkosti závodní dráhy pro případ protestu.

9. Startovní čísla
Startovní čísla jsou soutěžícím přidělena na přejímce a jsou přidělována dle časových příchodů soutěžících. Každému soutěžícímu zůstává poprvé přidělené číslo po celou závodní sezónu.

10. Průběh závodu
Na start závodních jízd jsou připuštěny jen vozy s jezdci, které prošly přejímkou.
Start je pevný s motorem v chodu.
Cíl je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou linií. Po průjezdu cílovou linií je nutné okamžitě snížit rychlost.
Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu vteřiny.
Start se provádí pomocí semaforu nebo startérem.

Soutěžící nesmí předjíždět ostatní soutěžící před startem. Pokud se tak stane, bude ze závodu vyloučen nebo mu nebude výsledek započítán do celkového pořadí Mistrovství ČR SMS.

11. Bezpečnostní vybavení jezdce
Během volných jízd a závodu je povinné používání bezpečnostních pásů a povinné používání ochranné přilby.

12. Odpovědnost jezdce a pořadatele
Každý jezdec se zúčastňuje volných jízd a závodu na vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech.
SMS zastřešuje seriál Mistrovství ČR v motoristických sprintech, ale není pořadatelem jednotlivých závodů.
Pořadatelé jednotlivých závodů zabezpečují a zodpovídají za bezpečnost na trati i v prostorech pro diváky a závodníky.

13. Vyhlášení a ceny
Vyhlášení a předání cen proběhne po skončení závodu. Soutěžící nebo jeho pověřený zástupce se musí povinně zúčastnit slavnostního vyhlášení.

14. Protest
Protest se předává písemně řediteli závodu.
Současně s protestem je nutno složit poplatek ve výši 1.000,- Kč.
Při protestu na objem motoru činí poplatek 10.000,- Kč.
V případě neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
Protest současně s poplatkem musí být podán do 30 minut po uveřejnění předběžných výsledků.
V případě odmítnutí kontroly je jezdec diskvalifikován a výsledek se mu nezapočítává.
Protest na celkové pořadí ve třídách a kategoriích MČR se podává písemně a to nejpozději do jeho celkového závěrečného vyhlášení.
O oprávněnosti protestů rozhoduje Výkonný výbor SMS.

15. Reklama, propagace a TV přenosy
Veškerá práva na reklamu a propagaci včetně TV přenosů jsou v prostoru celého závodiště během konání závodu v působnosti Výkonného výboru SMS.
Pro reklamu Výkonného výboru SMS nebo jeho partnerů je vyhrazena na levé a pravé straně závodního stroje plocha, každá o velikosti 10 dm2. V případě odmítnutí reklamy může jezdec v závodě MČR startovat, pokud uhradí poplatek 1.000,- Kč.

16. Zabezpečení tratě
Pro zabezpečení trati automobilového sprintu a prostorů pro diváky je pořadatel povinen provést taková opatření, aby v maximální míře zabránil jakékoliv škodě nebo zranění diváků.

Tyto Standardní propozice byly schváleny dne 1.4.2019 Výkonným výborem SMS a mohou se během závodní sezóny ještě upravovat.